EnergiaKaland

EnergiaKaland

www.energiakaland.hu/

 

 

Az E.ON EnergiaKaland elnevezésű energia-oktatási programja nem kevesebbre törekszik, mint hogy segítsen létrehozni egy energiatudatos, energiaügyekben járatos nemzedéket.

"Az energia kiemelt érték: megjelenik életünk minden területén, sokszor mégis csak a hiánya esetén értékeljük igazán. Erre az értékre és a felelős energiafelhasználásra hívjuk fel a diákok, tanáraik és reményeink szerint szüleik figyelmét is negyedik éve az EnergiaKaland oktatási programunkkal" - mondta Jamniczky Zsolt, az E.ON Hungária vezérigazgató-helyettese, az EnergiaOvi ünnepélyes bemutatóján. "Idén pedig - legnagyobb örömünkre - elindíthatjuk a program óvodásoknak szóló modulját, az EnergiaOvit is."

A 2008-ban indult EnergiaKaland oktatási programot szerte az országban több mint 550 általános és középiskolában tanítják, és sok ezer diákot elért már a tananyag. A program sikerén felbuzdulva, a visszajelzések alapján fogalmazódott meg az ötlet, hogy az eredetileg 6-18 év közötti korosztálynak szóló pedagógiai programot tovább bővítsék. A játékos pedagógiai anyag óvodapedagógusok segítségével elkészült, így immár az óvodások is megismerkedhetnek az energia fogalmával és annak használatával.

A mai gyermekek a technikai vívmányoknak köszönhetően sokkal tájékozottabbak, mint elődeik. Információbőséggel küzdenek, életkorukból adódóan azonban nem mindent értenek meg. Ilyenkor fontos a felnőtt jelenléte, aki szelektál a lényeges és a gyermek számára még nem érthető dolgok közül. "A gyermekek sok mindent megértenek, megtaníthatjuk őket nyitott szemmel járni a világban, de nagyon fontos, hogy hiteles, számukra felfogható magyarázatot kapjanak minden kérdésükre. A környezettudatosság pedig éppen ebben az időszakban alapozható meg: folyamatos és következetes nevelőmunkával, értékrend teremtéssel" - mondja Bátorfiné Jeles Anna, óvodapedagógus, a program szakmai felelőse.

Fontos tehát a legfogékonyabb korban, a gyermeki kíváncsiságra építve, játékosan megismertetni a kisgyermekeket az energia fogalmával, biztos és gazdaságos felhasználásával. Erre a tudáshalmazra építkezve alakították ki az óvodapedagógusok és az E.ON szakemberei az EnergiaOvit. A játékos program célja, hogy az apróságok megismerjék az energiahordozókat, az energiafogyasztókat és azok használatát. Ezek a játékok nemcsak lekötik a gyerekek figyelmét és szórakoztatva oktatnak, de megalapozzák és előkészítik a gyermekekben az energiatakarékossághoz szükséges kompetenciákat már az iskolakezdés előtt. "Nagy felelősség, hogy hogyan szocializáljuk a gyermekeket, mert az egész életükre és környezetükre is kihat" - tette hozzá Jamniczky Zsolt.

A szakértők a pedagógiai programcsomag összeállításakor a korosztály legfontosabb sajátságai mentén alakították ki a játszva tanító anyagot. Hiszen az 5-6 évesek nem írnak és olvasnak, így számukra képeken, játékokon keresztül működő "tananyagot" állítottak össze a szakemberek. A munkát egy szakértői csoport felügyelte, és Bátorfiné Jeles Anna vezetésével két budapesti óvoda, a XI. kerületi Pitypang és a szintén XI. kerületi Cseperedő óvodák vezetői és két óvodapedagógusa vettek részt a kidolgozásban. A játékok nyomtatott és online formában is elérhetőek.

"Számunkra fontos volt az is, hogy az elkészült játékok és programok pontosan illeszkedjenek az országos Óvodai Alapprogramhoz. Az így alkotott kártyák, a gyerekek finomkéz-mozgását elősegítő és fejlesztő labirintus játékok, képkártya párosító játékok és a memóriakártyák egyszerűek, színesek és rengeteg tudásanyagot hordoznak magukban" - mondja Dr. Havas Péter, a program egyik szakértője.

A játékok kipróbálásában nagycsoportos gyermekek vettek részt. Az EnergiaOvi program az ország bármely óvodájában, a gyermekek egyéni fejlettségéhez igazítva a helyi körülményekhez alkalmazkodva használható, de akár otthon, szülői segítséggel interneten is játszható. Az E.ON a tananyag terjesztéséhez pedagógiai képzéseket is tervez.

További információ: www.energiakaland.hu