Az év fája

2019 nyertes fája a sajmeggy

A 2019. év fája – A sajmeggy (Cerasus mahaleb) Rendszertan A rózsafélék családjába tartozó kétszikű növény. A népi hagyományban és a köznyelvben török meggynek vagy törpe cseresznyének is nevezik. Elterjedés Főbb állományai Európában és Nyugat-Ázsia déli felén találhatók. Magyarországon elsősorban...

2018-ban az év fája a VIRÁGOS KŐRIS

Az Év Fája (fafaja) 2018-ban a virágos kőris (Fraxinus ornus) A virágos kőris Dél-Európa száraz – meleg, sziklás talajú bokorerdeinek jellemző fája. A Magyar Középhegység napos déli lejtőin a molyhos tölggyel és a cserszömörcével együtt sztyepprétekkel tarkított bokorerdőket alkot, de...

A vadalma az év fája 2017-ben

AZ ÉV FÁJA A VADALMA A vadalmafa, a magyar erdők ritka különlegessége, természetes előfordulásainak megőrzéséhez ma már szükség van az ember segítségére. Bár hazánkban a síkvidékektől a középhegységekig egyaránt megtalálja létfeltételeit, ritka, kis számú, sokszor csak egyetlen egyedet számláló...

A mezei szil az év fája 2016-ban

Az Országos Erdészeti Egyesület és az Év Fája Kuratórium 2013 után idén ismét lehetővé tette, hogy az egyesület ágazati hírportálján és az Év Fája tematikus weblapon keresztül on-line módon szavazzanak erdész tagtársaink, erdész kollégáink és a szakmán kívüli...

2015 - Kocsányos tölgy

  Kocsányos tölgy  Szilárdság, erő, keménység A kocsányos tölgy a 2015-ös év fafaja A magyarság régtől fogva ismert, tisztelt, megbecsült fafaja a kocsányos tölgy. Honfoglaló eleink még az őshazából indulva végig abban az erdőssztyepp zónában haladtak a Kárpát-medence felé,...

Az év fája

Az Országos Erdészeti Egyesület 1996 óta minden évben megválasztja az év fafaját. Az Év Fája mozgalom célja az adott őshonos fafajjal kapcsolatos figyelemfelhívás, ismeretterjesztés mind az erdész szakemberek, mind a nagyközönség számára.

A 2014-es év fafaja a mezei juhar (Acer campestre).

 


Az év fájává választott fafajok

•    1996: madárcseresznye - Cerasus avium
•    1997: kislevelű hárs - Tilia cordata
•    1998: vadkörte - Pyrus pyraster    
•    1999: hegyi szil - Ulmus glabra
•    2000: barkócaberkenye - Sorbus torminalis
•    2001: bibircses nyír - Betula pendula
•    2002: molyhos tölgy - Quercus pubescens; molyhos tölgyek - Quercus pubescens agg.; olasz tölgy - Quercus virgiliana
•    2003: hegyi juhar - Acer pseudoplatanus
•    2004: fekete nyár - Populus nigra
•    2005: közönséges boróka - Juniperus communis
•    2006: magyar kőris - Fraxinus angustifolia subp. danubialis
•    2007: szelídgesztenye - Castanea sativa
•    2008: törékeny fűz - Salix fragilis
•    2009: mézgás éger - Alnus glutinosa
•    2010: ezüst hárs - Tilia tomentosa
•    2011: tiszafa - Taxus baccata
•    2012: zselnicemeggy - Padus avium
•    2013: házi berkenye - Sorbus domestica 
•    2014: mezei juhar -  Acer campestre

 

 

  • Az "Év fája" mozgalom Magyarországon

1989 óta Németországban minden évben megválasztják az év fáját (Baum des Jahres).

  •  Ez jó alkalom arra, hogy abban az évben az illető fafajról ismeretterjesztő és tudományos cikkek, népszerűsítő kiadványok jelenhessenek meg, s kicsit közelebb hozzák a szakemberekhez és a laikusokhoz a kevésbé ismert fafajokat. Ennek mintájára 1995-ben az Országos Erdészeti Egyesületnél BARTHA DÉNES kezdeményezte, hogy hazánkban is honosítsuk meg ezt a mozgalmat, s 1996-tól minden évben megválasztjuk az év fáját. Elsősorban azokat a fajokat helyezzük előtérbe, amelyeknek erdészeti jelentősége is van, de az utóbbi időszakban a figyelem elterelődött róluk.
  • Az év fája mozgalom szervezésére, bonyolítására kuratórium jött létre, amely az adott év fájának fajára minden előző év októberében tesz javaslatot, s tagjai a Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Karának és Faipari Mérnöki Karának oktatói, illetve az Erdészeti Lapok főszerkesztője.