ÖRÖKÖS ÖKOISKOLA

 
Az Ökoiskola elismerést elnyerő intézmény három esztendeig viselheti a címet és tagja lesz az ökoiskolák hálózatának. Az Örökös Ökoiskola cím elnyerésére azon iskolák pályázhatnak, amelyek egymást követő két alkalommal már elnyerték az Ökoiskola címet.
 
Iskolánk, 2016. január 30-án, 
ünnepélyes keretek között vehette át az
 
ÖRÖKÖS ÖKOISKOLA 
 
elismerő címet
és az ezt igazoló oklevelet.
 
  • 2016. január 130-án Budapesten ünnepélyes keretek között 212 Ökoiskola és 61 új Örökös Ökoiskola képviselője vette át a díszokleveleket, amelyeket Czunyiné dr. Bertalan Judit, köznevelésért felelős államtitkár (EMMI) és Dr. Simon Attila István, közigazgatási államtitkár (FM) adományozott az idei esztendőben sikeresen pályázó iskoláknak.
 
  •  Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI), a Földművelésügyi Minisztérium (FM) és az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az iskolás korosztály sajátos, korcsoportja megfelelő élményekre és tapasztalatokra építő, azaz tevékenységorientált környezeti és fenntarthatóságra nevelésben részesüljön. 
 
  • Az OFI tizenegyedik esztendeje szervezi meg az Ökoiskola és Örökös Ökoiskola című pályázatokat, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Földművelésügyi Minisztérium támogatásával. A  cím azon nevelési-oktatási intézmények elismerése, amelyek intézményi keretek között átgondoltan, rendszerszerűen és mindennapi gyakorlatként, ún. „egész intézményes” megközelítésben foglalkoznak a fenntarthatóságra neveléssel: a környezeti és egészségneveléssel, a helyi közösségek számára fontos hagyományok ápolásával, környezettudatos intézmény működtetésével. 
 
A díjátadón készült képek: