Felhívás a Curie Környezetvédelmi Emlékversenyre

2015.09.18 14:25
 

A Curie Oktatásfejlesztő és Tehetséggondozó Közhasznú Alapítvány és a Magyar Tehetséggondozó Társaság kémia és környezetvédelmi szekciója a 2015/2016-os tanévben is meghirdeti a Curie Környezetvédelmi Emlékversenyt

 
A verseny célja: 
A versenyzők irányítottan figyeljék meg, ismerjék meg környezetüket, Magyarország értékeit,
vegyék észre a környezeti problémákat, a civilizáció ártalmait, keressék a megoldást. Alakítsák ki
környezettudatos magatartásukat, legyen igényük a szép környezetre.
A verseny rendszere:
  • 1. Levelező fordulók
A versenyre 3 fős csapatok nevezhetnek be. A benevező tanulók három írásbeli feladatsort oldanak meg,
melyeket az általuk választott területi központokba küldenek, ahonnan azokat megcímzett, bélyeggel ellátott
válaszboríték mellékelése esetén kijavítva visszakapják. A 3 forduló feladatsorát a nevezési díj befizetése után emailen
megkapják a jelentkezők. Külön kérésre postai úton is elküldjük.
Befizetéskor a közleményben mindenképpen fel kell tüntetni a jelentkezők iskoláját, évfolyamát, és azt, hogy
melyik tantárgyban indulnak! Befizetni az alábbi számlaszámra lehet: OTP 11745004 – 20059422. A levelekkel
együtt megküldjük a befizetésről a befizető nevére szóló számlát. A kitöltött feladatlapokat legkésőbb a levélen
feltüntetett beküldési határidő napján postára kell adni, vagy adott területi központba elküldeni, eljuttatni. A
beküldési határidőn túl feladott feladatlapokat csak a felkészítő tanár által indokolt esetben tudjuk elfogadni. A
versenyfeladatok 10 nappal a beküldési határidő előtt interneten is olvashatók az alábbi címen:
www.curiealapitvany.hu
A régebbi feladatok regisztráció nélkül is elérhetőek a honlapon.
 
  • 2. Helyszíni fordulók
1) Területi döntő Időpontja: 2016. február 13.
Helyszíne: Bonyhád, Budapest, Debrecen, Gyöngyös, Kalocsa, Körmend, Miskolc, Nagykanizsa, Nyíregyháza,
Pápa, Sajószentpéter, Székesfehérvár, Szarvas, Szekszárd, Szentes, Szolnok, Püspökladány, Marosvásárhely,
Sepsiszentgyörgy, Szabadka.
Az írásbeli feladatok alapján területi döntőn vehet részt a legjobb eredményt elért 10 csapat, ha mind a 3
feladatsort beküldte. Ha valamelyik iskolából egy csapat sem jutott az első 10 közé, akkor meghívást kap az
iskola legjobb csapata, ha mind a három feladatsort beküldte és elérte az első helyezett csapat pontszámának
legalább a 85%-át. A területi döntőn kísérletet is végeznek a versenyzők, valamint elméleti feladatot oldanak
meg. Ha valamelyik csapattag betegség vagy egyéb ok miatt nem tud részt venni a területi döntőn, helyette az
iskola más tanulót delegálhat, de csak a Curie Környezetvédelmi Emlékversenyre jelentkezettek közül. Az
országos döntőre jutás esetén már csak azok a tanulók vehetnek részt, akik a területi fordulón részt vettek.
Amennyiben nem helyettesítették a valamilyen ok miatt hiányzó tanulót más versenyzővel a területi döntőn,
akkor az eredeti csapattag vehet részt az országos döntőn. Ha nem tud minden csapattag részt venni az országos
döntőn, egyetlen tanuló is képviselheti a csapatot.
 
  • 2) Döntő Időpontja: 2016. április 16.
Helyszíne: Szolnok
A területi döntőkről beküldött legjobb 5 csapat dolgozatát a versenybizottság ismételten átnézi, rangsort állapít
meg. Ennek alapján hívja be az országos döntőre a területi döntőn legjobb eredményt elért 10 magyarországi
csapatot, valamint a határon túli területi központonként a legjobb eredményt elért csapatokat. Amennyiben
valamely területi központból egy csapat sem jutott a legjobb 10 közé, meghívást kap az országos döntőre a
legjobb eredményt elért csapat is, ha az első helyezett csapat pontszámának 85%-át elérte. Az eredménylistát
megkapják a versenyzők igazgatói, valamint az alapítvány honlapján is olvasható. (www.curiealapitvany.hu)
Az országos döntőre előre megadott témában benevezési dokumentációt kell készíteni. A döntő két részből áll:
egy szóbeli kiselőadást kell tartani és egy tesztfeladatsort megoldani.
 
A verseny témája 2015/2016-os tanévben minden korcsoportra vonatkozóan:
1.forduló: Fény éve, fényszennyezés.
2.forduló: Klímaváltozás, levegő, talaj, víz.
3.forduló: Aggteleki Nemzeti Park.
 
 
  • Díjazás
 
 
A területi döntőn résztvevő csapatok emléklapot kapnak. A szponzoroktól függően esetlegesen ajándékot
vagy/és megvendégelést. A döntőn résztvevő csapatok emléklapot kapnak. Korcsoportonként az 1. helyezett
vándorserleget kap. Ha egy iskola tanulói egymás után háromszor nyerik bármely korcsoportban a
vándorserleget, a harmadikat nem kell visszahozni. Az első 3 helyezett csapat tagjai egyénileg érmet (arany,
ezüst, bronz) kapnak. Korcsoportonként az első 10 helyezett oklevelet kap és az első 6 helyezett tárgyjutalomban
részesül. Különdíjat kapnak korcsoportonként a legjobb kiselőadást tartó s a legjobb tesztet író csapatok.
Különdíjat kapnak továbbá a legjobb határon túli csapatok és a legjobb szakközépiskolás csapatok, ha nincsenek
az első 6 helyezett között. Bevezetjük az arany, ezüst, bronz fokozatú minősítést az elért eredmények
függvényében. Egymástól kis pontszámmal eltérő eredményeket elérő csapatok kerülnek azonos fokozatba,
melyeket a kiadott okleveleken feltüntetünk.
 
A dokumentációkat külön értékeljük, az első 3 helyezettet jutalmazzuk.
Nevezési díj: 1800 Ft/fő.
 
edvezmény: Ha egy iskolából a környezetvédelmi versenyre legalább 20 gyerek jelentkezik a 21.
versenyzőnek nem kell fizetnie.
 
Jelentkezni lehet:
Postán: Curie Alapítvány Dr. Török Istvánné, 5000 Szolnok, Szél út 4.
Faxon: 56/420-243
E-mailen: curie@szolnet.hu
vagy a www.curiealapitvany.hu honlapon.
illetve ezen a hivatkozáson: https://goo.gl/forms/IrB2bx8woc
 
Jelentkezési határidő: 2015. október 10.